www.IRPSC.com
خدمات سامانه حیوانات

❝ ثبت و معرفی تک شغله ها در این سامانه رایگان است ❝

خدمت به ایرانی وظیفه هر ایرانی

تماس با ما

سامانه حیوانات

پست الکترونیک

hqxxxxxx آشکار کردن

تلفن

09xxxxxx آشکار کردن

بازکاوی سلامت حیوانات

بازکاوی سلامت حیوانات :
در این تعریف ما به جایی نیاز داریم که به حیوانات ثدمه نمی زند تا بتوان آن را به عنوان یک بیمارستان ، که رابطه خصمانه با حیوانات ندارد پذیرفت و به آن اعتماد کرد .
تا بعد که در عبور از دالان های تنگ دگرگونی و ایستگاه های پیش از آن مورد سنجش قرار گرفته تا به عنوان یک مرکز بهبود سلامت حیوانات در پرانتز بیمارستان حیوانات مناسب و مطلوب باشد .
بازکاوی سلامت حیوانات و ریشه ها و بنیان فلسفی آن :
اگر سر نخ را بخواهیم به آخر برسانیم که اینکار هرگز ممکن نیست اما در این راه حتما به گره هایی برخورد می کنیم که یا ما را متوقف و یا منحرف می کنند ، اما آنچه تا انتهای این زمان ریشه یابی شده مساله دگرگونی ست که اساس و بنیان انتهایی زمان ما تلقی می شود . پس بدین ترتیب هرچه بار کمتری در این دگرگونی همراه ما آدمیان باشد قاعدتا عاقبت بهتری در انتظارمان خواهد بود.و عاقبت خوب چیزی جز توقف های مکرر در ایستگاه های پیش از دگرگونی ، برای کاهش سرعت و شتاب ویرانگر این دگرگونی و تبدیل ان به واقعه ای لطیف و رویایی ، نمی باشد !!
و چه بسا یکی از مهم ترین ایستگاه ها که ارتباطی مستقیم با دنیای پسادگرگونی دارد مساله طبیعت و حیوانات است .
و مساله در مساله این است که حیوانات به حمایت های ما نیازی ندارند و از وضعی هم که دارند شکایتی ندارند چرا که هر کدام در مداری از بی کرانه ای کثیر اند که یگانه ست .
و در این جایگاه خود آگاهی هایی از جهان پیرامون شان دارند که انها را در مسیر درست و مستقیم قرار می دهد . بنابراین ما در سازمان انقلاب حیوانات تنها در پی بازسازی وضع طبیعت و حیوانات نیستیم ، بلکه توامان می دانیم که ماهی قرمز سفره هفت سین خود می داند و ارزو دارد که عمر کوتاهش را در تنگ بلور سفره سال نو خورشیدی بگذراند و از این بسیار هم خوشحال است .و نه نیاز به دلسوزی و پویش های من و شما دارد او هر جا باشد عمرش همین است اما مهم نقشی ست که در این آفرینش عظیم بر تن دارد و باید آن را ایفا کند .
و این بدین معناست که جهان بر نظم آن ناظمِ غیور همواره بر نظم روان است و آن حکیمِ عظیم هر که را وجود داده است او را نقشی محیا ساخته است و هر نقشی ، زنجیر بر نقش های دگر است .
امااااااااااا!!!!!!!! …ولی ؛ باید خاطر نشان کرد که انسان برای آنکه در این زنجیره نقش انگل را نداشته باشد و نقشی نسبتا مهم ایفا کند باید هم اوست که داوطلبانه بار ، زِ دوش دگران بردارد . آنچه تاکنون بی فایده ای مصرف می کرده را به جهان پس دهد .
بنابراین …:
ما در ُسازمان انقلاب حیوانات و کمیته های مختلف آن :
برای نجات انسان از اّنگل یسم در زنجیره آفرینش پیش از دگرگونی عظیم نه به سراغ انسان رفته ایم ، بلکه به سراغ حلقه های دیگر زنجیره که انسان بار خود همواره بر دوش آنها داشت و آنها را برای کمک به انسانها به ذات گاه اصلی خودشان بازمی گردانیم تا به آنچه در ابتدا و آزاد بودند ، باشند
و یکی از مهمترین مسائل پیش رو در راه بازگشت به اصل آزادی غریزه و هوش و شاید تکامل ، مساله سلامت است و در مساله سلامت اولویت با سلامت روح و روان حیوانات است تا آنها را از اندیشه های دربند بودن و جزیی از اموال انسانی بودن و هر آنچه بوی بردگی می دهد پاک شود .
که این مساله را ما در بنیان های فلسفی بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات نیز اصل و اساس قرار داده ایم .
تا سپس روند درمان های جسمانی در بیماران آغاز شود .
بازکاوی سلامت حیوانات و سنگ بنای اول :
سنگ بنای نخستین بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات در جایی گذارده شد که در بیمارستان های معمول و رایج دامپزشکی که اغلب به کلینیک شباهت دارند تا بیمارستان با خدماتی محدود هیچ دغدغه ای تحت عنوان سلامت بیمار وجود ندارد و صرفا پیگیری همراه بیمار و پرداخت پول به موقع باعث رسیدگی به حال بیمار می شود .
در حالیکه پزشکی اساسا برای درمان همه موجودات خلق شده و اسرار علم آن به طبیعت داده شده است که انسان مقدار بسیار اندکی از ان را در اختیار دارد ،
و آنکه علم آن دانست چه به زبان گوید و چه قلبا بدان ایمان داشته باشد باید آن را در هر شرایطی که جان و سلامت کسی در خطر بوده باشد اعمال کند گرچه بسیاری چنین نمی کنند .
اماااااااااااا!!!!!!!!!!……ولی :
ما در بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات اولویت را بر سلامت بیمار می دانیم و حیوانی به خاطر همرا نداشتن انسانی با او از درمان محروم نمی سازیم و این همان قسم ایست که پزشکان و دامپزشکان و گیاهپزشکان موظف به اجرای آن هستند نه تنها در بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات بلکه در تمامی بیمارستان های انسانی ، حیوانی و کشاورزی باید چنین رفتاری الگوبرداری شود .
سنگ بنای دوم در بازکاوی سلامت حیوانات :
در سنگ بنای دوم و تثبیت کننده سنگ بنای اول باید به تعهد پزشک به بیمار برای درمان از جان دل و با رضایت قلبی باید اشاره کرد که در واقع این تعهد پزشک به درمان شدن بیمار و حس مسئولیتی که نسبت به حال و وضع بیمار دارد ، حال بیمار جزیی از دغدغده های واقعی او به شمار می رود ، پس این احساس مسئولیت و تعهد را به بیمار منتقل کرده و به او اطمینان قلبی می دهد که برای پزشک مهم خواهد بود که بداند من امروز اصلا حوصله ندارم .
پس با او رابطه ای عاطفی دارد که بر یک تکیه گاه محکم استوار است و از این تکیه بر تکیه گاه زدن غرق در آرامش می شود واین موثرترین درمان در کنار درمان های دیگر می باشد .
بازکاوی سلامت حیوانات ، یک هدف بزرگ :
در سنگ بنای سوم تفهیم و روانکاوی پیشرفته بر روی حیوانات برای اصلاح رفتارهای مربوط به بردگی و آزاد کردن ذهن و روان انها از بند ، یک بند و صاحب بند ، و بازسازی دوباره غرایز ذاتی حیوانات منطبق با نژاد و تیره هر حیوان و کمک به تکامل هر چه زودتر حیوانات از طریق به نژادی در طبیعت و کنترل بر گونه های باقی مانده در طبیعت از این طریق می توان گفت که در برنامه بلندمدت سازمان انقلاب حیوانات چنین آمده است که :
برای بهبود وضعیت حیوانات در طبیعت نخست آنها مورد بازکاوی روانی قرار گرفته و ذهنیت شان از بند و بردگی پاک و و به سمت آزادی غرایز نژادی شان پیش می رود و سپس مورد عملیات های تضمین شده به نژادی قرار می گیرند و نسل های کنترل شده و منظم و در عین حال با کیفیت و باهوش و بااستعداد و نژاد برتر از آنها استخراج می شود و سپس با استفاده از تکنولوژی هایی همچون متاورس رنگ به حیوانات آموزش هایی داده می شود تا بتوانند رفته رفته به عنوان یک شهروند در کنار آدمها یا به دور از انها در محل زندگی خودشان زندگی کنند .
بازکاوی یک بیمارستان حیوانات :
اما در مجموع با چنین ریشه و بنیانی و سوار بر چنین دیدگاهی ما سعی به تاسیس بیمارستانی برای سلامت حیوانات ، داریم .
• که نخست شرط قّسم را میان پزشک و بیمار در همه حال بر پزشکان واجب می دانیم که نباید برای رسیدگی به حال یک بیمار ، خصوصا بدحال هیچ بهانه ای بتراشد
• دوم آنکه این تعهد پزشک است که نیمی از درمان را می سازد. و دغدغه مندی پزشک از حال بیمار موجب تسکین خاطر و اطمینان قلبی بیمار است که پزشک را امین ، مَحرم و پشتیبانی محکم برای خود می داند .
• سوم آنکه آزادی روانی و ذهنیتی از بند بردگی و بازسازی آن با اعتماد به نفس و بازگشت به اصالت غرایز نژادی و بازگشت به طبیعت
• درمان جسمانی با مدرن ترین شیوه های دامپزشکی و با کاملترین تجهیزات
• طی دوران نقاهت همراه با طی دوره های آموزش های زندگی و انواع مهارت ها و فنون و علوم با روش متاورس رنگ
• سازماندهی و انجام جراحی های بِه نژادی و بهبود کیفیت هر نژادی در درون نژاد خود ، نه آنکه نژادی به نژاد دیگر تبدیل شود و کنترل و نصب میکروچیب در بدن حیوانات برای طی دوره درمان .
• تاسیس آزمایشگاه های گیاه پزشکی و گیاه دارویی در درون بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات و استفاده از داروهای با منشا طبیعی و گیاهی .
• افراد زیادی از کسانی که در خط اول خروج از اَنگل یسم قرار دارند در این مجموعه می توانند مشغول فعالیت شده و آن بار را بر دوش بکشند . تا آزادی خودشان را بدست بیاورند .

گالری تصویر


ЩЂШІШШШЄ ШЄШ№ШЩЂЩ ЩЩШШЇ ШШ№ШЄЩШШЇ ШЩЪШЄШЩЂЩЫЊЪ ШШіЩШШЇ ЩЂ ШЩЩШЪ ЪШґЩЂШ ЩШЪШІ ШўЩЩЂШІШґ ЩЂЫЊШЇЫЊЩЂЫЊЫЊ ШЩШЩЩ ШЩ فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا ШШЩЩ