www.IRPSC.com
خدمات سامانه حیوانات

❝ ثبت و معرفی تک شغله ها در این سامانه رایگان است ❝

خدمت به ایرانی وظیفه هر ایرانی

تماس با ما

سامانه حیوانات

پست الکترونیک

hqxxxxxx آشکار کردن

تلفن

09xxxxxx آشکار کردن

  { سامانه بهبود و تکمیل زنجیره با حیوانات }

سامانه حیوانات و دامپزشک

                   { سامانه بهبود و تکمیل زنجیره با حیوانات }

سلسله مباحث تشریحی از اهداف و برنامه سامانه حیوانات ( قسمت یکم : پیش درآمد )

(( خود ))

آنچه از دریچه  عصبی مشاهده و با دیگر حواس در شبکه ای پر از توده های عصبی ادراک می شود تاکنون عقل بشر آن را بیرون از خود تفسیر کرده البته در تاریخی دراز .

اما این بیرون از خود را در یک حالت می توان از وجودش مطلع شد و آن هنگامی ست که نیروی میزبانی به نام ( خود ) وجود داشته باشد . بنابراین به نوعی ما می توانیم چیزی که هر نامی بر او می نهند و ما می گوییم انسان باشیم . که حاصل تقابل دو نیرو در برابر هم یا محلول در هم یا متحد باهم یا در تضاد باهم یا بی نهایت حالت مختلف را که با یکدیگر و یا بر یکدیگر تجربه می کنند باشیم که هر کدام از موجوداتی به نام انسان را تشکیل می دهد که در زمان حال ( اگر البته زمانی وجود داشته باشد ) وجود دارد .

(( بیرون از خود ))

اما نیروی مقابل ( خود ) یا نیروی بیرون از خود  که بسیار گسترده یا بسیار می تواند محدود باشد  و ابعاد مختلفی در برخوردش با آنچه ( خود ) نامیدیم  را از خود بروز می دهد .

گاه می تواند به حالت درد فکی همیشه در حال نشخوار با دندان های شکسته و سوزآور و طمع اسیدی شده زبان از عفونت دندان های آسیاب و مخلوطی از انواع طعم های شور و شیرین و تلخ و لزج باهم در زمان های مختلف با یک تصویر 65 درجه واضح و و 115 درجه در اطراف محو از یک تجزیه نور در رنگ های  : زرد لامپ 100 ایرانی که خود به درجاتی از رنگ های خاکستری . بنفش . قرمزجیغ ترک خورده به صورت ثابت باشد که همه کنش و واکنش های در جریان آن انسان یا همان ( خود ) به همین توصیف چند خطی از (( بیرون از خود )) محدود شده و اینگونه ( بیرون از خود) برای یک ( خود ) می تواند ادراک شود و اعلام وجود کند .

و می تواند به گونه آنچه ( زندگی ) می نامیم برای هر کدام از خوانندگان این مقاله و کسانی که هرگز آن را نخواهند خواند . تجلی و ابراز وجود نماید و ...

(( اهمیت بیرون از خود ))

برخلاف نمونه مثالی که در بالا از( بیرون از خود ) زده شد . این ( بیرون از خود ) در واقع بر اساس آن چیزی که علم مکتسب از عقل و اکتشاف و اختراع انسان بدان رسیده . که ما آن را همان جهان پیرامون یا بیرون می نامیم خارج از محدوده تصرف ما نیز وجود دارد و گرچه ما هیچ تماسی نتوانیم با آن برقرار نماییم اما آن جهان وجود داشته و علاوه برجریانات در جریان خود بر هر آن چیزی که جهان جاری ما را تشکیل می دهد تاثیرگذارمی باشد به شکل های مختلف  و ممکن است  ما تنها از آن بی اطلاع باشیم . مانند مثال اول که علاوه بر دنیای پیرامون... همان یک تصویر حاصل از تجزیه نور و درد ها و طعم های محدود . آن جهان مسلما بر کوهی از لایه های گوشت و چربی استوار است که به اندازه اجرایی شدن موارد فوق فعالیت می کنند بدون اینکه آن جهان محدود از وجودشان مطلع باشد  .

از این روی آنچه تا این لحظه جهان پیرامون نامیده شد البته بر اساس چکیده کاملا  به ته رسیده از انواع مفاهیم و تفاسیر و... از آن می باشد که تاکنون انسان های مختلف در گذر آنچه زمان می نامیم  بدان رسیده است . ولی وجود  این جهان پیرامون ست که بسیار اهمیت دارد  حال چه از آن بدانیم و چه ندانیم !!؟

این مقدمه ای بود برای ورود به جهان پیرامون که ما تنها به بخش بسیار بسیار کوچکی از آن که در زندگی ما بسیار بسیار اهمیت دارد پرداخته ایم و آن بهبود و تکمیل زنجیره با حیوانات است .

که در ادامه به صورت کامل درباره آن بحث خواهیم کرد :

مساله اول : حیوانات

چرا حیوانات در جهان پیرامون ما اهمیت دارند ؟!!

گالری تصویر


ЩЂШІШШШЄ ШЄШ№ШЩЂЩ ЩЩШШЇ ШШ№ШЄЩШШЇ ШЩЪШЄШЩЂЩЫЊЪ ШШіЩШШЇ ЩЂ ШЩЩШЪ ЪШґЩЂШ ЩШЪШІ ШўЩЩЂШІШґ ЩЂЫЊШЇЫЊЩЂЫЊЫЊ ШЩШЩЩ ШЩ فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا ШШЩЩ