www.IRPSC.com
خدمات سامانه حیوانات

❝ ثبت و معرفی تک شغله ها در این سامانه رایگان است ❝

خدمت به ایرانی وظیفه هر ایرانی

تماس با ما

سامانه حیوانات

پست الکترونیک

hqxxxxxx آشکار کردن

تلفن

09xxxxxx آشکار کردن

بازکاوی سلامت حیوانات, #103

بازکاوی سلامت حیوانات نوعی الگو برای بیمارستانی ست نقش احیاگر را دارد . و می تواند آنچه در سلامت روح و جسم حیوانات خلل ایجاد کرده را بازکاوی ، کشف ، درمان ، بازسازی و احیا کنند.

و هدف از این آگهی اعلام یک کیفیت شایسته در حوزه بیمارستان های دامپزشکی از طرف (سامانه حیوانات و دامپزشکان ) و (سازمان انقلاب حیوانات ) می باشد .

مرور کلی خدمت

آدرس دشت های سرعین اردبیل

هدف: اطلاعیه

نوع خدمت: شغل اصلی

شهرستان: اردبیل

شهر: سرین

کد پستی: تست آگهی

شماره اضطراری: 09337850459

خدمات اورژانس: دارد

تعداد کادر درمان: ۴۵۰ نفر

ویزیت و درمان حضوری: دارد

نام رئیس بیمارستان: تست آگهی

نام پزشک ارشد: تست آگهی

شمارنده نمایش: 1020

حرفه‌ای:

نقد و بررسی

بازکاوی سلامت حیوانات :
در این تعریف ما به جایی نیاز داریم که به حیوانات ثدمه نمی زند تا بتوان آن را به عنوان یک بیمارستان ، که رابطه خصمانه با حیوانات ندارد پذیرفت و به آن اعتماد کرد . 
تا بعد که در عبور از دالان های تنگ دگرگونی و ایستگاه های پیش از آن مورد سنجش قرار گرفته تا به عنوان یک مرکز بهبود سلامت حیوانات در پرانتز بیمارستان حیوانات مناسب و مطلوب باشد .
بازکاوی سلامت حیوانات و ریشه ها و بنیان فلسفی آن :
اگر سر نخ را بخواهیم به آخر برسانیم که اینکار هرگز ممکن نیست اما در این راه حتما به گره هایی برخورد می کنیم که یا ما را متوقف و یا منحرف می کنند ، اما آنچه تا انتهای این زمان ریشه یابی شده مساله دگرگونی ست که اساس و بنیان انتهایی زمان ما تلقی می شود . پس بدین ترتیب هرچه بار کمتری در این دگرگونی همراه ما آدمیان باشد قاعدتا عاقبت بهتری در انتظارمان خواهد بود.و عاقبت خوب چیزی جز توقف های مکرر در ایستگاه های پیش از دگرگونی ، برای کاهش سرعت و شتاب ویرانگر این دگرگونی و تبدیل ان به واقعه ای لطیف و رویایی ، نمی باشد !!
و چه بسا یکی از مهم ترین ایستگاه ها که ارتباطی مستقیم با دنیای پسادگرگونی دارد مساله طبیعت و حیوانات است .
و مساله در مساله این است که حیوانات به حمایت های ما نیازی ندارند و از وضعی هم که دارند شکایتی ندارند چرا که هر کدام در مداری از بی کرانه ای کثیر اند که یگانه ست .
و در این جایگاه خود آگاهی هایی از جهان پیرامون شان دارند که انها را در مسیر درست و مستقیم قرار می دهد . بنابراین ما در سازمان انقلاب حیوانات تنها در پی بازسازی وضع طبیعت و حیوانات نیستیم ، بلکه توامان می دانیم که ماهی قرمز سفره هفت سین خود می داند و ارزو دارد که عمر کوتاهش را در تنگ بلور سفره سال نو خورشیدی بگذراند و از این بسیار هم خوشحال است .و نه نیاز به دلسوزی و پویش های من و شما دارد او هر جا باشد عمرش همین است اما مهم نقشی ست که در این آفرینش عظیم بر تن دارد و باید آن را ایفا کند .
و این بدین معناست که جهان بر نظم آن ناظمِ غیور همواره بر نظم روان است و آن حکیمِ عظیم هر که را وجود داده است او را نقشی محیا ساخته است و هر نقشی ، زنجیر بر نقش های دگر است .
امااااااااااا!!!!!!!! ...ولی ؛ باید خاطر نشان کرد که انسان برای آنکه در این زنجیره نقش انگل را نداشته باشد و نقشی نسبتا مهم ایفا کند باید هم اوست که داوطلبانه بار ، زِ دوش دگران بردارد . آنچه تاکنون بی فایده ای مصرف می کرده را به جهان پس دهد .
بنابراین ...:
ما در ُسازمان انقلاب حیوانات و کمیته های مختلف آن : 
برای نجات انسان از اّنگل یسم در زنجیره آفرینش پیش از دگرگونی عظیم نه به سراغ انسان رفته ایم ، بلکه به سراغ حلقه های دیگر زنجیره که انسان بار خود همواره بر دوش آنها داشت و آنها را برای کمک به انسانها به ذات گاه اصلی خودشان بازمی گردانیم تا به آنچه در ابتدا و آزاد بودند ، باشند 
و یکی از مهمترین مسائل پیش رو در راه بازگشت به اصل آزادی غریزه و هوش و شاید تکامل ، مساله سلامت است و در مساله سلامت اولویت با سلامت روح و روان حیوانات است تا آنها را از اندیشه های دربند بودن و جزیی از اموال انسانی بودن و هر آنچه بوی بردگی می دهد پاک شود .
که این مساله را ما در بنیان های فلسفی بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات نیز اصل و اساس قرار داده ایم .
تا سپس روند درمان های جسمانی در بیماران آغاز شود .
بازکاوی سلامت حیوانات و سنگ بنای اول : 
سنگ بنای نخستین بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات در جایی گذارده شد که در بیمارستان های معمول و رایج دامپزشکی که اغلب به کلینیک شباهت دارند تا بیمارستان با خدماتی محدود هیچ دغدغه ای تحت عنوان سلامت بیمار وجود ندارد و صرفا پیگیری همراه بیمار و پرداخت پول به موقع باعث رسیدگی به حال بیمار می شود .
در حالیکه پزشکی اساسا برای درمان همه موجودات خلق شده و اسرار علم آن به طبیعت داده شده است که انسان مقدار بسیار اندکی از ان را در اختیار دارد ،
و آنکه علم آن دانست چه به زبان گوید و چه قلبا بدان ایمان داشته باشد باید آن را در هر شرایطی که جان و سلامت کسی در خطر بوده باشد اعمال کند گرچه بسیاری چنین نمی کنند .
اماااااااااااا!!!!!!!!!!......ولی :
ما در بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات اولویت را بر سلامت بیمار می دانیم و حیوانی به خاطر همرا نداشتن انسانی با او از درمان محروم نمی سازیم و این همان قسم ایست که پزشکان و دامپزشکان و گیاهپزشکان موظف به اجرای آن هستند نه تنها در بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات بلکه در تمامی بیمارستان های انسانی ، حیوانی و کشاورزی باید چنین رفتاری الگوبرداری شود . 
سنگ بنای دوم در بازکاوی سلامت حیوانات :
در سنگ بنای دوم و تثبیت کننده سنگ بنای اول باید به تعهد پزشک به بیمار برای درمان از جان دل و با رضایت قلبی باید اشاره کرد که در واقع این تعهد پزشک به درمان شدن بیمار و حس مسئولیتی که نسبت به حال و وضع بیمار دارد ، حال بیمار جزیی از دغدغده های واقعی او به شمار می رود ، پس این احساس مسئولیت و تعهد را به بیمار منتقل کرده و به او اطمینان قلبی می دهد که برای پزشک مهم خواهد بود که بداند من امروز اصلا حوصله ندارم .
پس با او رابطه ای عاطفی دارد که بر یک تکیه گاه محکم استوار است و از این تکیه بر تکیه گاه زدن غرق در آرامش می شود واین موثرترین درمان در کنار درمان های دیگر می باشد .
بازکاوی سلامت حیوانات ، یک هدف بزرگ : 
در سنگ بنای سوم تفهیم و روانکاوی پیشرفته بر روی حیوانات برای اصلاح رفتارهای مربوط به بردگی و آزاد کردن ذهن و روان انها از بند ، یک بند و صاحب بند ، و بازسازی دوباره غرایز ذاتی حیوانات منطبق با نژاد و تیره هر حیوان و کمک به تکامل هر چه زودتر حیوانات از طریق به نژادی در طبیعت و کنترل بر گونه های باقی مانده در طبیعت از این طریق می توان گفت که در برنامه بلندمدت سازمان انقلاب حیوانات چنین آمده است که :
برای بهبود وضعیت حیوانات در طبیعت نخست آنها مورد بازکاوی روانی قرار گرفته و ذهنیت شان از بند و بردگی پاک و و به سمت آزادی غرایز نژادی شان پیش می رود و سپس مورد عملیات های تضمین شده به نژادی قرار می گیرند و نسل های کنترل شده و منظم و در عین حال با کیفیت و باهوش و بااستعداد و نژاد برتر از آنها استخراج می شود و سپس با استفاده از تکنولوژی هایی همچون متاورس رنگ به حیوانات آموزش هایی داده می شود تا بتوانند رفته رفته به عنوان یک شهروند در کنار آدمها یا به دور از انها در محل زندگی خودشان زندگی کنند .
بازکاوی یک بیمارستان حیوانات :
اما در مجموع با چنین ریشه و بنیانی و سوار بر چنین دیدگاهی ما سعی به تاسیس بیمارستانی برای سلامت حیوانات ، داریم .
• که نخست شرط قّسم را میان پزشک و بیمار در همه حال بر پزشکان واجب می دانیم که نباید برای رسیدگی به حال یک بیمار ، خصوصا بدحال هیچ بهانه ای بتراشد 
• دوم آنکه این تعهد پزشک است که نیمی از درمان را می سازد. و دغدغه مندی پزشک از حال بیمار موجب تسکین خاطر و اطمینان قلبی بیمار است که پزشک را امین ، مَحرم و پشتیبانی محکم برای خود می داند .
• سوم آنکه آزادی روانی و ذهنیتی از بند بردگی و بازسازی آن با اعتماد به نفس و بازگشت به اصالت غرایز نژادی و بازگشت به طبیعت
• درمان جسمانی با مدرن ترین شیوه های دامپزشکی و با کاملترین تجهیزات
• طی دوران نقاهت همراه با طی دوره های آموزش های زندگی و انواع مهارت ها و فنون و علوم با روش متاورس رنگ
• سازماندهی و انجام جراحی های بِه نژادی و بهبود کیفیت هر نژادی در درون نژاد خود ، نه آنکه نژادی به نژاد دیگر تبدیل شود و کنترل و نصب میکروچیب در بدن حیوانات برای طی دوره درمان .
• تاسیس آزمایشگاه های گیاه پزشکی و گیاه دارویی در درون بیمارستان بازکاوی سلامت حیوانات و استفاده از داروهای با منشا طبیعی و گیاهی .
افراد زیادی از کسانی که در خط اول خروج از اَنگل یسم قرار دارند در این مجموعه می توانند مشغول فعالیت شده و آن بار را بر دوش بکشند . تا آزادی خودشان را بدست بیاورند


 •   true  انگلیسی
 •   true  آلمانی
 •   true  فرانسوی
 •   true  چینی
 •   true  فارسی
 •   true  اردو
 •   true  ارمنی
 •   true  عربی
 •   true  ترکی
 •   true  روسی
 •     آنفولانزا
 •     اسکرپی
 •     اسکوربوت
 •     تب ماربورگ
 •     تب برفکی
 •     تب کیو
 •     تب مالت
 •     تومور تاسمانی
 •     زئونوز
 •     سورا
 •     طاعون
 •     فیلاریاز
 •     فیوزاریم
 •     کپلک جگر عظیم
 •     کپلک جگر گوسفند
 •     کرم تریشین
 •     گندیدگی کبد
 •     مایکوباکتریوم بوویس
 •     مشمشه
 •     ویروس میمونی
 •     هاری
 •     بیماری قلبی
 •     بیماری کبدی
 •     بیماری چشم
 •     بیماری گوش
 •     ناشنوا
 •     نابینا
 •     بیماری تنفسی
 •     بیماری واگیردار
 •     بیماری شپش
 •     بیماری کنه
 •     بیماری قارچی
 •     بیماری سندروم
 •     اختلالات مادرزادی
 •     لنگش
 •     ویروس نیل غربی
 •     هنیپاویروس
 •     کاندیدیاز
 •     کریپتوکوکوزیس
 •     کریپتوکوکوس نئوفورمانس
 •     کولی باسیلوز
 •     اسپوروتریکوز
 •     استئوکندریت دیسکان
 •     تب شالیزار
 •     تب نیل غربی
 •     خشکی چشم
 •     کروناویروس
 •     باد سرخ
 •     اتساع پیش معده
 •     بیماری بورس عفونی
 •     نیوکاسل
 •     آبله
 •     درماتوفیتوز
 •     شاگاس
 •     پاستورلا مالتوسیدا
 •     تیروئید
 •     پریتونیتیس واگیردار
 •     پنلوکوپنی
 •     ویروس کالیسی
 •     کپک پنبه ای
 •     انگل
 •     شپش دریایی
 •     خونریزی پوزه
 •     استرپتوکوک اینیه
 •   true  مشاوره تغذیه پرندگان
 •   true  مشاوره تغذیه خزندگان
 •   true  مشاوره تغذیه پستانداران
 •   true  مشاوره تغذیه دوزیستان
 •   true  مشاوره تغذیه جوندگان
 •   true  مشاوره تغذیه آبزیان
 •   true  بخش داخلی
 •   true  بخش جراحی
 •   true  بخش پرندگان و حیوانات خاص
 •   true  دندانپزشکی
 •   true  رادیولوژی
 •   true  ام آر آی
 •   true  آندوسکوپی و کولونوسکوپی
 •   true  خدمات درمانی
 •   true  کالبدگشایی
 •   true  آزمایشگاه
 •   true  داروخانه
 •   true  پانسیون و بستری
 •   true  آرایشگاه و شستشو
 •   true  کلینیک های تخصصی
 •   true  فیزیوتراپی
 •   true  واحد تریاژ
 •   true  کلینیک بررسی بینایی
 •   true  کلینیک بررسی شنوایی
 •   true  بخش پرتونگاری
 •   true  اتاق عمل
 •   true  معاینه اولیه
 •   true  انگل زدایی
 •   true  کوتاه کردن مو
 •   true  گرفتن ناخن
 •   true  تمیز کردن گوش
 •   true  واکسیناسیون
 •   true  چکاب دوره ای
 •   true  جرم گیری دندان
 •   true  جراحی های سبک مثل عقیم سازی
 •   true  صدور شناسنامه
 •   true  کاشت میکروچیپ
 •   true  صدور گواهی سلامت
 •     شرکت داروسازی وتاک
 •     شرکت داروسازی سیانس
 •     شرکت داروسازی دارو گستر
 •     شرکت داروسازی تحقیقاتی پرسا
 •     شرکت داروسازی ارس بازار
 •     شرکت داروسازی پارس کات
 •     شرکت داروسازی آسینه دارو
 •     شرکت داروسازی لالوک
 •     شرکت داروسازی عرفان دارو
 •     شرکت داروسازی رشددانه گرگان
 •     شرکت داروسازی کیمیا رشد
 •     شرکت داروسازی دامیار جامع
 •     شرکت داروسازی نگین فسفات شمال
 •     شرکت گلبار شیمی دانه
 •     شرکت داروسازی حنان بروجن
 •     شرکت داروسازی سیلور لایف
 •     شرکت داروسازی چینه رشد
 •     شرکت لابراتوارهای سیانس
 •     شرکت ایمن پاک البرز ( ایپاکو )
 •     شرکت پارسینه دام طب
 •     شرکت عابد گلستان
 •     شرکت داروسازی جوان دارو
 •     شرکت کنترل گستر کهربا
 •     شرکت پارس دان بیضا
 •     شرکت خوراک دام وطیور منطقه آفرین جام
 •     شرکت جهان فسفات
 •     شرکت اهورا دام پارسا
 •     کارخانه خوراک دام و طیور آبزیان فرخی
 •     شرکت داروسازی کوثر
 •     شرکت پارس دارو طب بینالود
 •     شرکت داروسازان ایران
 •   true  شرکت زئودیسینک | Zoetis Inc
 •   true  شرکت بوهرینگر اینگلهایم | Boehringer Ingelheim Animal Health
 •   true  شرکت داروسازی مرک اند کو | Merck Animal Health
 •   true  شرکت داروسازی بایر آگ | Bayer AG company
 •   true  شرکت داروسازی سو سانته انیمال | Ceva Sante Animale S.A.
 •   true  شرکت داروسازی ویرباک سا | Virbac SA company
 •   true  شرکت داروسازی وتوگاینول سا | Vetoquinol SA company
 •   true  شرکت داروسازی ایدکس | IDEXX Laboratories, Inc.
 •   true  شرکت داروسازی کاوتروس | Covetrus, Inc.
 •   true  واکسن نوبیواک پاپی دی پی
 •   true  واکسن پلی والان سگ
 •   true  واکسن چندگانه گربه
 •   true  واکسن هاری
 •   true  واکسن نیوکاسل کبوتر
 •   true  واکسن کشته آگالاکسی
 •   true  واکسن آبله بزی TC سویه گرگان
 •   true  واکسن آبله گوسفندی TC سویه RM/65
 •   true  واکسن زنده آنتراکس ( شاربن )
 •   true  واکسن شاربن علامتی
 •   true  واکسن مشترک شاربن علامتی – سپتی سمی هموراژیک
 •   true  واکسن بروسلا آبورتوس سویه Fd S19 ( دز کامل ) ( Full Dose )
 •   true  واکسن بروسلا آبورتوس سویه Rd S19 ( دز کاهیده ) ( Reduce Dose )
 •   true  واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا ( Rd IRIBA )
 •   true  واکسن RB51 (تب مالت)
 •   true  واکسن بروسلا ملی تنسیس سویه FD Rev1
 •   true  واکسن زنده طاعون TC سویه Plowright
 •   true  واكسن تب برفكی ( FMD )
 •   true  (واكسن ضد اسهال گوساله ها) Kolibin-Re :
 •   true  واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش
 •   true  واکسن پلی والان آنتروتوکسمی
 •   true  واکسن قانقاریای کبدی
 •   true  واکسن تیلریوز گوسفندی
 •   true  واکسن تیلریوز گاوی
 •   true  واکسن غیرفعال لپتوسپیرا
 •   true  واکسن کزاز اسب
 •   true  واکسن لپتوسپیروز
 •   true  واکسن بوردتلا
 •   true  بروسلوز گوسفند و بز
 •   true  بروسلوز گوساله ایریبا

مکان خدمت

اقساط

0 تومان

0 تومان

گالری تصویر بازکاوی سلامت حیواناتلیست های دیگر کاربر را استفاده کنید

جدید
اطلاعیه
Featured

خدمات دامپزشکی آنلاین

خدمات دامپزشکی آنلاین سامانه حیوانات به صورت…

- Jun 23
جدید
فروش
Featured

بازارچه حیوانات

مجموعه ( بهشت ) تنها نماینده رسمی و عامل فروش…

- Dec 19
جدید
اطلاعیه
Featured

مربی با گرگ ها می رقصد

گرگ ها هرگز رام نمی شوند  این سرلوحه ی ما در…

- Apr 8
جدید
اطلاعیه
Featured

هتل لوکس سگ های خانگی

خانه امن سگ های خانگی یا هتل لوکس سگ های خانگی…

- Apr 1
جدید
اطلاعیه
Featured

باغ حیوانات درنده

باغ حیوانات درنده از جمله باغ وحش های تخصصی در…

- Mar 30
جدید
اطلاعیه
Featured

واگذاری پرنده

واگذاری یا تصاحب یک پرنده مبحثی بسیار مهم که…

تومان Mar 26
جدید
اطلاعیه
Featured

دامپزشک

دکتر دامپزشک در سامانه حیوانات با اطلاعات کامل…

- Mar 14
جدید
اطلاعیه
Featured

بیمارستان حیوانات ایران

بیمارستان حیوانات ایران به منظور ارائه همه خدمات…

- Mar 10
جدید
اطلاعیه
Featured

کمیته حیوانات گمشده

کمیته حیوانات گمشده در راستای وظیفه خطیر …

- Mar 8

ЩЂШІШШШЄ ШЄШ№ШЩЂЩ ЩЩШШЇ ШШ№ШЄЩШШЇ ШЩЪШЄШЩЂЩЫЊЪ ШШіЩШШЇ ЩЂ ШЩЩШЪ ЪШґЩЂШ ЩШЪШІ ШўЩЩЂШІШґ ЩЂЫЊШЇЫЊЩЂЫЊЫЊ ШЩШЩЩ ШЩ فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا ШШЩЩ